Pagrindinis


Marijampolės sveikatingumo centras „Sveikatos banga“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti kūno kultūros, sporto, sveikatingumo, neformaliojo ugdymo paslaugas. Įstaiga veiklą pradėjo 2005-04-01. Sveikatingumo centro veiklos tikslas ir uždaviniai – formuoti sveikos ir saugios gyvensenos nuostatas, įgūdžius ir gebėjimus. Sudaryti tinkamas sąlygas turiningai praleisti laisvalaikį, reabilituotis po susirgimų, traumų,  skatinti sveiką gyvenimo būdą, padėti integruotis į visuomenę žmonėms su negalia, sudaryti tinkamas sąlygas jaunimui tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.