Naujienos


Baigėsi tęstinio projekto „Mokykimės plaukti“ žiemos-pavasario ciklas.

Jame dalyvavo 121 moksleivis iš sekančių mokyklų:  ‘Žiburėlio mokyklos-daugiafuncinio centro, Antanavo pagr. m-klos, Kazlų Rūdos pagr. m-klos, Padovinio pagr. m-klos, Mokolų progimnazijos, P. Armino m-klos, Marijonų gimnazijos.

Gegužės mėnesio 2-3 dienomis vyko praktinis gebėjimų plaukti patikrinimas.

Šaunuoliai vaikai, padarė didelę pažangą mokantis plaukti. 27 vaikai perplaukė per visą baseiną ir buvo apdovanoti ženkleliais |Moku plaukti“, visi likusieji apdovanoti ženkliukais „Mokausi plaukti“. Dėkojame plaukimo mokytojoms L. Venclovienei ir S. Daugėlienei už nuoširdų darbą, taip pat vaikučių mokytojams bei mokyklų vadovams sudariusiems galimybę lankytis plaukimo pamokose. Visiems geros ir saugios vasaros.

2019 05 06 Marijampolės sveikatingumo centras „Sveikatos banga“ dalyvavo akcijoje „Ar tu plauki“, kurios metu Kazlų Rūdos Elmos mokyklos darželio ketvirtų klasių moksleiviai išbandė savo gebėjimus vandenyje.  Aštuoniasdešimt procentų moksleivių išlaikė numatytus normatyvus . Dalyvių nuotaikos buvo puikios.